Video - Hình ảnh

Video tham khảo

 

Video offline tháng 6/2016 tại CLB Rừng Thông Xanh